מיקום הארוע

מרכז ארועים וקונגרסים Avenue
רח' השרון 1, קרית שדה התעופה