UVID 2012

כנס ישראל דיפנס למערכות בלתי מאוישות 2012 | אודות הכנס
 
במרכזו של הכנס יעמוד השנה הנושא "כלים בלתי מאוישים – ממערכות למערך".
 
מערכות בלתי מאוישות משולבות כיום באוויר, בים ויבשה ומציבות אתגרים חדשים טקטיים ואסטרטגיים כאחד. מהפיכה ממשית מתחוללת, במסגרתה מחליפות המערכות הבלתי מאוישות משימות שנעשות בעבר ע"י כלים מאוישים ולעיתים אף פורצות תחומים מבצעיים חדשים שטרם קיבלו מענה עד היום. אולם, בחינה מעמיקה של הפעילויות שנעשות כיום, מציבה שאלות מערכתיות נוקבות באשר לשלוביות בתוך כל מימד (לדוגמא – סינרגיה בין שכבות שונות של כטב"מים) ובין המימדים השונים (לדוגמא, שלוביות בין כטב"מים לכשב"מים). זאת ועוד, לתחום הכלים הבלתי מאוישים, אשר התפתח בעיקרו מהמימד האווירי, ישנן מאפיינים מקצועיים המתבטאים בידע רק שנצבר עם השנים והוא מהותי ורלוונטי מאוד לכלל המערכות הבלתי מאוישות באשר הן מופעלות, כדוגמת – היבטי פיתוח והנדסה, היבטי תפעול והנדסת אנוש, היבטים רגולטורים, אתיים וכדומה.
 
שילוב תפיסת הכלים הבלתי מאוישים בשדה הקרב ובמוקדי פעילות משימתיים נוספים הנקראים על פי רוב – HLS (אבטחת מתקנים וגבולות, הגנת תשתיות לאומיות וכו'..), לצד תחזית צמיחת שימושים אזרחיים במערכות בלתי מאוישות (כדוגמת הובלת מטענים) מציבה כיום צורך ממשי לדון בהיבטים השונים של מערכות אלה ובמאפייני הפעלת הכוח בעתיד הקרוב והרחוק. שאלות מהותיות שנדרש לדון בהן הנן:
 
האם השימוש במערכות בלתי מאוישות הנו טקטיקה או אסטרטגיה המחייבת היערכות מותאמת בהיבט בניין הכוח ואופן הפעלתו? האם הגיע הזמן לשנות את התפיסה מאוסף מערכות בלתי מאוישות לתפיסת מערך מרכזי?
 
כנס ישראל דיפנס למערכות בלתי מאוישות 2012, הנו יוזמה של מערכת Israel Defense שמטרתה לרכז תחת קורת גג אחת, ראייה מערכתית אסטרטגית של תחום הכלים הבלתי מאוישים באוויר, בים וביבשה, להצמיח דיאלוג ולבנות עולם ידע משותף לקהילה הרחבה אשר עוסקת בבנין הכוח והפעלתו של תחום מרתק זה. הכנס יזמן יחדיו גורמים מובילים מישראל ומרחבי העולם אשר יציגו קונספטים, אתגרים, לקחים תובנות, היבטים שיווקיים והישגים פורצי דרך בתחום הכלים הבלתי מאוישים תוך התייחסות למגמות ההתפתחות העתידיות.
 
האירוע יעניק במה מרכזית להצגת היבטים ייחודיים של תחום הכלים הבלתי מאוישים ברמת קובעי המדיניות, מקבלי ההחלטות במדינת ישראל והמובילים בתעשיות ובמוסדות הרלוונטיים. המפגש יזמן אפשרות למשתתפים ללמוד וללמד ויפתח אפשרויות להיפגש ולהחליף רעיונות ומידע, ליצור קשרים ושיתופי פעולה ברמות שונות, להתפתח אקדמית, לקדם קריירה, להרחיב Network  ולשמוע על כיוונים עכשוויים ועתידיים. כמו כן זוהי הזדמנות ייחודית למקבלי ההחלטות, למפתחים, מנהלים ומשתמשים לפגוש באופן מרוכז מגוון גדול של קובעי מדיניות, מובילי שוק ובעלי מקצוע בתחומים הרלבנטיים, תוך יכולת לאתר את המתאימים ביותר לצרכיהם.
 
בנוסף, יאפשר האירוע חשיפה גם לתעשיות משלימות העוסקות בטכנולוגיות וביישומים דומים וישמש כאירוע מקשר בין האקדמיה המקצועית לתעשיות הרלוונטיות ויספק הזדמנות ליזמים מקצועיים בתחום הבלתי מאוישים לקדם את יוזמתם.

 

לתוכנית כנס UVID 2012 לחץ כאן.