UVID 2015

הכנס הבינלאומי של Israel AUVSI וישראל דפנס אנו שמחים להזמינכם לכנס- AUVSI&UVID 2015 בתאריך 10-9 בנובמבר 2015 ,בגני התערוכה תל אביב.

 

הכנס השנה הינו בסימן:

"Unmanned Systems Approaching Maturity"

 

בתחום הכלים הבלתי מאוישים, התרכזו בעשורים האחרונים מאמצי התעשיה והאקדמיה בפיתוח טכנולוגיות בסיסיות ותפיסות תפעול, בעיקר בתחום הצבא. בשנים האחרונות אנו עדים לשינוי כיוון ממשי והרחבת העיסוק בתחום, כולל כניסה לסקטור האזרחי ומעבר ברור לבשלות / בגרות המערכות. הכנס הבינלאומי שיערך השנה יאורגן בשיתוף פעולה בין הארגונים Israel AUVSI וישראל דפנס, שני הארגונים העיקריים בארץ הפועלים בתחום כלים לא מאוישים בקהיליה הטכנית והמבצעית הישראלית.

 

הכנס בשנה זו יאגד לראשונה, תחת קורת גג אחת, את הגישה הטכנית / מדעית ואת הגישה המבצעית / תפעולית בכלים לא מאוישים באוויר, ביבשה ובים, בתחום הצבאי והאזרחי. ישראל ידועה בעולם כפורצת דרך בפיתוח, תפעול וישום מערכות אוטונומיות וכלים לא מאוישים. הכנס מציע הזדמנות נדירה למפגשים, החלפת דעות והעברת מידע מקצועי בקרב אנשי הקהיליה אשר עוסקת בתחום זה. אנו מקווים שהמתווה המדעי של הכנס יתרום ללימוד, לדיאלוג ולהפריה הדדית בין מומחים בתחום, מהתעשיה, האקדמיה ומערכת הביטחון, מישראל וממדינות שונות שישתתפו בכנס.

 

בכנס תתקיימנה הרצאות של מרצים אורחים מחו"ל ומישראל, כולם ידועים ומפורסמים בקהיליה העוסקת במערכות אוטונומיות וכלים לא מאוישים. בתוכנית מושבים ראשיים ופנלים מקצועיים לכלל הנוכחים וכן מושבים סקטוריאלים לפי תחומי עניין בהם נדבר על טכנולוגיות חדשניות, תפיסות תפעול ולקחים שנלמדו במהלך שימוש במערכות אוטונומיות וכלים לא מאוישים באוויר, ביבשה ובים. בנוסף, תתקיים בימי הכנס תערוכת כלים בלתי מאושים, תתי מערכות ורכיבים של הטכנולוגיות הרלונטיות, תוצרת התעשיה הישראלית והתעשייה מחו"ל.

 

לאתר הכנס לחץ/י כאן.

לתוכנית כנס AUVSI-UVID 2015 לחץ/י כאן.