UVID 2016

הכנס הוקדש לכניסתו של תחום הכלים הבלתי מאוישים לעידן הדור ה - 3 ,תהליך עולמי בעל משמעות רבה ומקיפה.

במרכזו של הכנס עמד הנושא: "בפתחו של עידן הדור ה-3 בכלים הבלתי מאוישים"

 

בתוכנית:

 משימות הכלים הבלתי מאוישים בהווה ומגמות מובילות בעתיד

" מרוץ החימוש" העולמי ומגמות השוק בתחום זה  שילוביות מערכות בלתי מאוישות בלחימה המודרנית – קונספטים וטכנולוגיות

 השינויים בשדה הקרב הנוכחי והעתידי בנוכחות הכלים הבלתי מאוישים

 כטמ"מים, כרב"מים, כשב"מים, כלים תת ימיים בלתי מאוישים והסינרגיה בין המערכות הללו

 שרידות ואיומים מודרניים מ/ל- כלים בלתי מאוישים

 אתגרי המערך המאויש מרחוק: תפעול, פיתוח, תחזוקה וכו'...

 לקחים נלמדים ותובנות בין מערכתיות

 טכנולוגיות פורצות דרך

 היבטים מסחריים במערכות בלתי מאוישות

 

לאתר הכנס לחץ/י כאן

לתוכניה לחץ/י כאן